Kontakt

Svet Kamenov a Zdravia

Křížovnická 55
Tursko 252 65
Česká republika

telefon ČR: +420 605263786  – SMS
IČ: 7165498
DIČ: 7012220039
IBAN: SK39 0900 0000 0051 7088 8105

IBAN: CZ30 0800 0000 0031 3833 6133

email: svetkamenovazdravia@gmail.com